Uzun Süreli Evde Bakım

Hastanın sakat, özürlü veya sadece yaş itibarıyla kendi bakımını yapamama durumuna göre sağlık (rehabilitasyon, fizyoterapi, post operatif bakımı) veya sosyal hizmetlere (alış veriş, temizlik, yemek, kişisel bakım) ihtiyacı olabilmektedir.

Buna göre resmi ( devlet ve sivil toplum kuruluşları) veya resmi olmayan (aile, komşular, toplum gönüllüler) kurum ve personel tarafından hizmet verilmektedir.

Hekimler

Hemşireler

Sosyal hizmet uzmanı

Diyetisyenler

Fizyoterapistler

Ebeler

Sağlık memurları

Psikologlar

Sağlık teknisyenleri

Sertifikalı kişiler