Febril Konvülsiyon (Ateşli Havale)

Ateş eşliğinde ortaya çıkan havaledir. Çocukluk çağı havalelerinin en sık görülenidir. Sıklıkla 6 ay- 5 yaş arası çocuklarda, en sık 18-22 aylar arasında görülür. Ailesel geçişin olduğu düşünülmektedir.
Havale bilinç kaybı, gözlerde kayma, dudaklarda morarma, nefesin kesilmesi, vücudun tümü ya da bir bölümünde kasılma, idrar veya dışkı kaçırma şeklinde ortaya çıkabilir. Havale öncesi ya da sonrasında 38,5 derece veya üstünde ateş vardır.

Ateşli havale genellikle kısa sürer; çoğu zaman 3 dakikadan kısadır ve hasta hekime ulaştığında havale bitmiştir. Hastaların ¼’inde ateşin ilk bulgusu ateşli havale olabilir.

15 dakikadan kısa süren, 24 saat içinde yinelemeyen havaleler basit havale olarak adlandırılır.

Nöbetin tekrarlama riskleri

İlk ateşli havalenin bir yaşın altında geçirilmesi

Birinci derece yakınlarda sara ya da ateşli havale öyküsünün bulunması

Sık enfeksiyon geçirme

Havalenin ateş hafif yüksekken (40 derecenin altında) ortaya çıkması

Ateş yükselmesiyle havale arasındaki sürenin 2 saatten kısa olması

Aileye bilgi ve uyarılar:

Ateşli havalede ailesel yatkınlık olabilir

Ateşli havale sara nöbeti değildir

Üç yaştan sonra tekrarlama riski düşüktür

Kısa süreli ateşli havale beyin hasarı yapmaz

Aşı uygulaması risk taşımaz

Ateşli havale 1/3 oranında tekrarlayabilir ve bu durumda;